ZAJĘCIA EDUKACJI EMOCJONALNEJ DLA DZIECI w wieku przedszkolnym i szkolnym (realizowane w placówkach)

 

Celem warsztatów empatycznych jest edukacja emocjonalna i społeczna dzieci, wspierająca ich funkcjonowanie w relacjach z innymi.

Cel ten realizowany jest poprzez zabawę, ćwiczenia, biblioterapię, prace plastyczne
związane z :

  • rozpoznawaniem i nazywaniem emocji
  • radzeniem sobie z emocjami
  • wyrażaniem złości i reagowaniem na złość innych
  • słuchaniem innych z uważnością
  • rozwiązywaniem konfliktów

W ramach warsztatów proponuję bezpłatne godzinne spotkanie z rodzicami  na początku i na końcu cyklu zajęć, omawiające metody pracy oraz końcowe wnioski, wskazówki wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci.

Spotkania realizowane są w placówkach w terminie raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie (możliwe jest indywidualne ustalenie formuły spotkań, uwzględniające potrzeby i możliwości rodziców/nauczycieli).

 

 

SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z DZIEĆMI i ich rodzicami

 

Podczas spotkań Wspieram DZIECI, które potrzebują:

  • akceptacji uczuć i potrzeb
  • umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami
  • umiejętności radzenia sobie z uczuciami innych oraz konfliktami

W trakcie indywidualnych  spotkań przyjmuję wszystko, co jest „tu i teraz“ z ogromną otwartością i zaufaniem, że każde działanie spełnia ważną potrzebę. To przyjęcie i postawa pozwala na znalezienie innych sposobów i strategii działania, które bardziej wspierają i służą dziecku oraz rodzinie.

Wykorzystując zabawy, ćwiczenia, prace plastyczne z zakresu  edukacji emocjonalnej, rozmawiamy o uczuciach i potrzebach, które towarzyszą wszystkim członkom rodziny w danym momencie.

W trakcie spotkania poszukujemy wraz z rodzicami rozwiązań, które będą wspierać dziecko i rodzinę w procesie zmiany.

Rodziców zainteresowanych spotkaniem indywidualnym proszę o kontakt telefoniczny:

tel: 692-612-410

Godzinne spotkanie w gabinecie to koszt 120 zł