KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM DZIECIĘCYM


Na pierwsze spotkanie zapraszam rodziców, aby poznać szczegółowo niepokojące ich sytuacje i zachowania dziecka oraz jego stany emocjonalne. Istotne jest również poznanie oczekiwań i celów rodziców. Przedstawiam możliwe sposoby rozwiązania i proponuję spotkania z rodzicami oraz/lub spotkania całej rodziny.

Wspieram dziecko w radzeniu sobie z emocjami ( złością, smutkiem, lękiem), ćwiczymy sposoby na oswajanie i wyrażanie uczuć, wspieram poczucie własnej wartości, pewność i akceptację siebie.

Pomagam rodzinom spojrzeć na ich system w inny, nowy sposób, który może przynieść rozwiązanie najmłodszym jego członkom. Wspólnie zatrzymujemy się na istotnych aspektach funkcjonowania rodziny, zachowaniach dorosłych oraz dzieci, co umożliwia znalezienie innych sposobów działania, które bardziej wspierają i służą dziecku oraz rodzicom.

Stawiam Rodziców jako przewodników w systemie, podejmujących decyzje oraz wprowadzających zmiany, aby całej rodzinie żyło się łatwiej i spokojniej.

Godzinne spotkanie w gabinecie to koszt 200 zł.

WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM DZIECIĘCYM W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

Celem warsztatów jest edukacja emocjonalna i społeczna dzieci, wspierająca ich funkcjonowanie w relacjach z innymi w grupie.

Cel ten realizowany jest poprzez zabawy, ćwiczenia, pracę z tekstem biblioterapeutycznym, prace plastyczne związane z :

  • rozpoznawaniem i nazywaniem emocji,
  • radzeniem sobie z emocjami,
  • wyrażaniem złości i reagowaniem na złość innych,
  • słuchaniem innych z uważnością,
  • rozwiązywaniem konfliktów.

W ramach warsztatów proponuję bezpłatne godzinne spotkanie z rodzicami  na początku cyklu zajęć, omawiające założenia i cele spotkań, metody pracy oraz wskazówki wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci.

Spotkania realizowane są w placówkach w uzgodnionych terminach, uwzględniających potrzeby i możliwości dzieci/rodziców/nauczycieli).

Zajęcia z psychologiem dziecięcym w szkole i przedszkolu

MOJE CERTYFIKATY I SZKOLENIA