Warsztat dla nauczycieli: Komunikacja w relacjach nauczyciel-dziecko-rodzic

Warsztat inspirowany metodą Nonviolent Communication (NVC / Porozumienie bez Przemocy / Komunikacja empatyczna) Marshalla Rosenberga (www.cnvc.org)

Warsztat skierowany jest do nauczycieli, którzy chcieliby stosować i utrwalać relacje zasady skutecznej komunikacji, polegające na dostrzeganiu i świadomości potrzeb innych ludzi oraz własnych, poprzez przyjęcie postawy empatycznej.

Cele warsztatu:

 • prezentacja założeń metody NVC,
 • zaprezentowanie korzyści płynących z przyjęcia nowej postawy w relacjach z innymi (rodzicami, dziećmi),
 • przedstawienie narzędzi umożliwiających kontakt z innymi oraz rozwiązywanie konfliktów,
 • zastosowanie i przećwiczenie elementów postawy empatycznej podczas warsztatu.

Tematyka cyklu warsztatów:

 • Podstawy komunikacji empatycznej. Potrzeby dorosłego/dziecka. 4 kroki komunikatu empatycznego. Co wzbogaca nasze relacje z innymi, a co je blokuje.
 • Obserwacja a osądy – jak radzić sobie z własnymi uczuciami oraz z uczuciami dzieci/rodziców. Sposoby reagowania na trudne emocje własne i innych.
 • Dlaczego dzieci nie współpracują? Dawanie empatii innym, odnajdywanie potrzeb innych.
 • Skąd bierze się złość i gniew? Stawianie granic innym.
 • Ustalanie zasad pracy w grupie. Kary i nagrody. Wspieranie u dzieci samodzielności, odpowiedzialności, zaangażowania i chęci współpracy.
 • Rozwiązywanie konfliktów w sposób empatyczny/ mediacje konfliktów w grupie / uważność na innych.
 • Rozwiązania praktyczne i implikacje w przyszłość. Jak utrwalać postawę empatyczną w życiu zawodowym.

Spotkania (godzinne lub dwugodzinne), realizowane są w terminie raz na dwa tygodnie (możliwe jest indywidualne ustalenie formuły spotkań uwzględniające potrzeby i możliwości nauczycieli i placówki).

Cena za 1 godzinę dydaktyczną (45 minut) dla grupy nauczycieli wynosi 500 zł (w cenę wliczone jest przygotowanie materiałów dla uczestników, dojazd do placówki w rejonie Łodzi, zaświadczenia). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.

Wspieram NAUCZYCIELI, którzy potrzebują:

 • konkretnych strategii komunikacyjnych, pomocnych w prowadzeniu zajęć,
 • sposobów zadbania o własne uczucia i potrzeby w kontaktach z rodzicami,
 • prawdziwych, życzliwych relacji z uczniami, pełnych wzajemnego szacunku i zrozumienia
 • sposobów rozwiązywania konfliktów w grupie,
 • stworzenia atmosfery, w której zaangażowanie dzieci, ich pasje, zainteresowania byłyby wzięte pod uwagę.

Proponuję podejście autentycznego i trwałego budowania postawy oraz nauczenia się innego rodzaju relacji z innymi i ze sobą – bez ocen i osądów.

Zwracam szczególną uwagę na zagadnienie przyjmowania krytyki od innych, wzmacniając u nauczycieli poczucie pewności, siły, spokoju oraz umiejętności podejmowania dialogu.