WARSZTAT DLA NAUCZYCIELI

KOMUNIKACJA W  RELACJACH NAUCZYCIEL – DZIECKO – RODZIC

inspirowany metodą Nonviolent Communication 
(NVC / Porozumienie bez Przemocy / Komunikacja empatyczna) Marshalla Rosenberga (www.cnvc.org)

Warsztat skierowany jest do nauczycieli, którzy chcieliby stosować i utrwalać relacje zasady skutecznej komunikacji, polegające na dostrzeganiu i świadomości potrzeb innych ludzi 
oraz własnych, poprzez przyjęcie postawy empatycznej.

Cele warsztatu:

 1. Prezentacja założeń Metody NVC.
 2. Zaprezentowanie korzyści płynących z przyjęcia nowej postawy w relacjach z innymi (rodzicami, dziećmi).
 3. Przedstawienie narzędzi umożliwiających kontakt z innymi oraz rozwiązywanie konfliktów.
 4. Zastosowanie i przećwiczenie elementów postawy empatycznej podczas warsztatu.

Tematyka cyklu warsztatów:

 • Podstawy komunikacji empatycznej. 
Potrzeby dorosłego/dziecka. 
4 kroki komunikatu empatycznego. 
Co wzbogaca nasze relacje z innymi, a co je blokuje.
 • Obserwacja a osądy – jak radzić sobie z własnymi uczuciami oraz z uczuciami dzieci/rodziców. Sposoby reagowania na trudne emocje własne i innych.
 • Dlaczego dzieci nie współpracują? 
Dawanie empatii innym, odnajdywanie potrzeb innych.
 • Skąd bierze się złość i gniew? Stawianie granic innym.
 • Ustalanie zasad pracy w grupie. 
Kary i nagrody.
Wspieranie u dzieci samodzielności, odpowiedzialności, zaangażowania i chęci współpracy.
 • Rozwiązywanie konfliktów w sposób empatyczny/ mediacje konfliktów w grupie / uważność na innych.
 • Rozwiązania praktyczne i implikacje w przyszłość.
 Jak utrwalać postawę empatyczną
  w życiu zawodowym
 • Spotkania (godzinne lub dwugodzinne), realizowane są w terminie raz na dwa tygodnie (możliwe jest indywidualne ustalenie formuły spotkań uwzględniające potrzeby i możliwości nauczycieli i placówki).
 • Cena za 1 godzinę dydaktyczną (45 minut)  dla grupy nauczycieli wynosi 200 zł (w cenę wliczone jest przygotowanie materiałów dla uczestników, dojazd do placówki w rejonie Łodzi, zaświadczenia). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach. Jeśli cena będzie powodem, dla którego warsztat mógłby się nie odbyć, zachęcam do jej negocjowania.

  Wspieram NAUCZYCIELI, którzy potrzebują:

 • konkretnych strategii komunikacyjnych, pomocnych w prowadzeniu zajęć
 • sposobów zadbania o własne uczucia i potrzeby w kontaktach z rodzicami
 • prawdziwych, życzliwych relacji z uczniami, pełnych wzajemnego szacunku i zrozumienia
 • sposobów rozwiązywania konfliktów w grupie
 • stworzenia atmosfery, w której zaangażowanie dzieci, ich pasje, zainteresowania byłyby wzięte pod uwagę

Proponuję podejście autentycznego i trwałego budowania postawy oraz nauczenia się innego rodzaju relacji z innymi i ze sobą – bez ocen i osądów.

Zwracam szczególną uwagę na zagadnienie przyjmowania krytyki od innych, wzmacniając u nauczycieli poczucie pewności, siły, spokoju oraz umiejętności podejmowania dialogu.

SUPERWIZYJNE WTORKI

wydarzenie na facebooku 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA SUPERWIZYJNE

prowadzone metodą Ustawień Systemowych Berta Hellingera

Cykliczne spotkania pomagają przyjrzeć się i zmienić np. relacje w firmie, z własnym przełożonym, z grupą, w której jesteś szefem, relacje z klientem, relacje z rodziną klienta, stosunek do pieniędzy, pomagania. Pozwalają również znależć nowe ścieżki zawodowe oraz kierunki rozwoju twojej działalności itp.

Dla kogo:

Spotkania adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem zawodowym, rozwojem organizacji, w której pracują oraz osób zawodowo zajmujących sie pomaganiem. Zapraszamy psychologów, coachów, opiekunów, pedagogów, lekarzy, pracowników socjalnych, doradców, mediatorów, nauczycieli, zarządzających firmami oraz innych pracujących z ludźmi, zainteresowanych zwiększeniem swoich zawodowych możliwości i poszukiwaniem rozwiązań w sytuacjach zawodowych.

Terminy: wtorki godz. 18.00-20.30

18.12.2018

Miejsce: ul. Abramowskiego 1/11  Łódź

Cena:  80 zł za spotkanie

Prosimy o zgłoszenia na adres mailowy:

marchlewska.jolanta@gmail.com lub sms: tel. 692-612-410

Prowadząca: Renata Lisowska:

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta z ponad 20 letnim stażem pracy w zawodzie, w tym 13 lat regularnego prowadzenia grup terapeutycznych, superwizyjnych
i szkoleniowych metodą Ustawień Systemowych Berta Hellingera. Więcej o metodzie i osobie prowadzącej: www.rlisowska.pl