Spotkania indywidualne z rodzicami

Na pierwsze spotkanie zapraszam rodziców, aby poznać szczegółowo niepokojące ich sytuacje i zachowania dziecka oraz jego stany emocjonalne. Istotne jest również poznanie oczekiwań i celów rodziców. Przedstawiam możliwe sposoby rozwiązania i proponuję spotkania z rodzicami oraz/lub spotkania całej rodziny.

Pomagam rodzicom w zrozumieniu zachowań i emocji dziecka. Wspólnie szukamy rozwiązań oraz sposobów działania, które mogą przynieść pozytywną zmianę wszystkim członkom systemu rodzinnego.

Wspieram dziecko w radzeniu sobie z emocjami ( złością, smutkiem, lękiem), ćwiczymy sposoby na oswajanie i wyrażanie uczuć, wspieram poczucie własnej wartości, pewność i akceptację siebie.

Pomagam rodzinom spojrzeć na ich system w inny, nowy sposób, który może przynieść rozwiązanie najmłodszym jego członkom.

Stawiam Rodziców jako przewodników w systemie, podejmujących decyzje oraz wprowadzających zmiany, aby całej rodzinie żyło się łatwiej i spokojniej.

Godzinna konsultacja psychologiczna to koszt 200 zł


Seminaria inspirujące według Jespera Juula

Najbardziej ujęło mnie w podejściu duńskiego terapeuty rodzinnego i pedagoga Jespera Juula to, że jedną z fundamentalnych wartości w byciu w relacji z dziećmi jest równa godność i szacunek. Dla mnie osobiście jest to początek budowania autentycznych relacji z ludźmi, małymi i dużymi.

Jestem trenerką Familylab Polska (www.family-lab.pl), która jest częścią międzynarodowej organizacji Familylab Association i organizatorem seminariów inspirujących dla opiekunów, rodziców, nauczycieli.

Seminaria inspirujące Familylab obejmują tematykę:

  • budowania i wspierania poczucia ważności u dzieci,
  • przewodnictwa rodziców, opiekunów, nauczycieli w relacji z dziećmi,
  • stawiania własnych granic i respektowania granic innych,
  • agresji,
  • wspierania dzieci w szkole,
  • relacji z dorastającymi nastolatkami.

JESPER JUUL (1948-2019) – duński terapeuta rodzinny i pedagog o światowej renomie. Jego książka „Twoje kompetentne dziecko” jest jedną z najbardziej cenionych współczesnych pozycji na temat wychowania.

Jesper Juul studiował historię, religioznawstwo i historię idei. Po studiach zaangażował się w pracę społeczną. Założył w Danii Skandynawski Instytut Kemplera kształcący pedagogów i nauczycieli. Jesper Juul jest jednym z głównych liderów przełomu we współczesnej pedagogice. Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej oraz od filozofii wychowawczego permisywizmu.

Stworzył nowy paradygmat wychowawczy (od posłuszeństwa do odpowiedzialności) bazujący na zaufaniu do naturalnych kompetencji dziecka.

Jesper Juul podkreśla, że żadna metoda wychowawcza nie zastąpi autentycznej relacji dorosłego z dzieckiem.

Jesper Juul pracował z rodzinami w wielu krajach Europy, m.in. Skandynawii, Niemczech, a także w Bośni i Chorwacji z ofiarami konfliktu bałkańskiego. Współpracował ze szkołami, instytucjami pedagogicznymi, szkolił pracowników socjalnych, wychowawców i doradzał rodzicom.

W 2007 roku założył międzynarodową organizację Familylab International oferującą seminaria, wykłady oraz kursy dla profesjonalistów chcących bliżej zapoznać się z jego ideami. Już od ponad czterdziestu lat pomaga rodzinom na całym świecie jako terapeuta i pedagog.

www.family-lab.pl