SEMINARIA INSPIRUJĄCE WEDŁUG JESPERA JUULA

Najbardziej ujęło mnie w podejściu duńskiego terapeuty rodzinnego i pedagoga Jespera Juula to, że jedną z fundamentalnych wartości w byciu w relacji z dziećmi jest równa godność i szacunek. Dla mnie osobiście jest to początek budowania autentycznych relacji z ludźmi,  małymi i dużymi. 

Jestem trenerką Familylab Polska , (www.family-lab.pl) która jest częścią międzynarodowej organizacji Familylab Association i organizatorem inspirujących seminariów dla opiekunów, rodziców, nauczycieli.

Seminaria inspirujące Familylab obejmują tematykę:

budowania i wspierania  poczucia ważności u dzieci

przewodnictwa rodziców, opiekunów, nauczycieli w relacji z dziećmi

stawiania własnych granic i respektowania granic innych

agresji

wspierania dzieci w szkole

relacji z dorastającymi nastolatkami

…………………………………………………………………………………………………………………………….

JESPER JUUL (1948 – 2019) – duński terapeuta rodzinny i pedagog o światowej renomie. Jego książka „Twoje kompetentne dziecko” jest jedną z najbardziej cenionych współczesnych pozycji na temat wychowania.

Jesper Juul studiował historię, religioznawstwo i historię idei. Po studiach zaangażował się w pracę społeczną. Założył w Danii Skandynawski Instytut Kemplera kształcący pedagogów i nauczycieli. Jesper Juul jest jednym z głównych liderów przełomu we współczesnej pedagogice. Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej oraz od filozofii wychowawczego permisywizmu.

Stworzył nowy paradygmat wychowawczy (od posłuszeństwa do odpowiedzialności) bazujący na zaufaniu do naturalnych kompetencji dziecka.

Jesper Juul podkreśla, że żadna metoda wychowawcza nie zastąpi autentycznej relacji dorosłego z dzieckiem.

Jesper Juul pracował z rodzinami w wielu krajach Europy, m.in. Skandynawii, Niemczech, a także w Bośni i Chorwacji z ofiarami konfliktu bałkańskiego. Współpracował ze szkołami, instytucjami pedagogicznymi, szkolił pracowników socjalnych, wychowawców i doradzał rodzicom.

W 2007 roku założył międzynarodową organizację Familylab International oferującą seminaria, wykłady oraz kursy dla profesjonalistów chcących bliżej zapoznać się z jego ideami. Już od ponad czterdziestu lat pomaga rodzinom na całym świecie jako terapeuta i pedagog.

W ostatnich latach Jesper Juul szczególną uwagę poświęca kryzysowi współczesnego szkolnictwa oraz zagadnieniu agresji. Według niego są to dwa najpilniejsze problemy europejskiej kultury wychowawczej.

www.family-lab.pl


 
 
 

Wspieram RODZICÓW, którzy potrzebują:

  • wskazówek, praktycznych „drogowskazów“ w działaniach wychowawczych,
  • ciepłych, pełnych miłości i życzliwości relacji ze swoimi dziećmi
  • być ważni dla swoich dzieci i stawiać im granice,
  • nauczyć się rozwiązywać długotrwałe i powtarzające się konflikty z dziećmi

Na warsztatach tworzę przestrzeń, w której dochodzi do wymiany między rodzicami oraz empatycznego wspierania nawzajem, w atmosferze zaufania i otwartości. W takim miejscu można spojrzeć inaczej na siebie, swoje dzieci, partnerów oraz znaleźć drogi, które będą początkiem zmiany.