Jestem psychologiem, propaguję komunikację empatyczną i edukację emocjonalną, prowadząc spotkania indywidualne dla dzieci i rodzin, warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Prowadzę warsztaty dla dzieci w przedszkolach i szkołach, wspierające ich rozwój emocjonalny i społeczny.

Jestem trenerką Familylab Polska, (www.family-lab.pl) która jest częścią międzynarodowej organizacji Familylab Association i organizatorem inspirujących seminariów dla opiekunów, rodziców, nauczycieli. Familylab propaguje wiedzę i podejście duńskiego pedagoga i terapeuty rodzinnego – Jespera Juula, na temat wychowania i wspierania dzieci w rozwoju. Jestem autorką książki dla seniorów o komunikacji „Emocje, relacje, empatia w wieku dojrzałym”.

Wspieram DZIECI, które potrzebują:

 • akceptacji uczuć i potrzeb,
 • umiejętności radzenia sobie z uczuciami innych oraz konfliktami,
 • poczucia pewności i spokoju w relacjach z innymi.

W trakcie indywidualnych spotkań przyjmuję wszystko, co jest „tu i teraz“ z ogromną otwartością i zaufaniem, że każde działanie spełnia ważną potrzebę. To przyjęcie i postawa pozwala na znalezienie innych sposobów i strategii działania, które bardziej wspierają i służą dziecku.

Wykorzystując zabawy, ćwiczenia, prace plastyczne z zakresu edukacji emocjonalnej, rozmawiamy o uczuciach i potrzebach, które towarzyszą wszystkim członkom rodziny w danym momencie.

W trakcie spotkania poszukujemy wraz z rodzicami rozwiązań, które będą wspierać dziecko i rodzinę w procesie zmiany.

Wspieram RODZICÓW, którzy potrzebują:

wskazówek, praktycznych „drogowskazów“ w działaniach wychowawczych,
ciepłych, pełnych miłości i życzliwości relacji ze swoimi dziećmi,
być ważni dla swoich dzieci i stawiać im granice,
nauczyć się rozwiązywać długotrwałe i powtarzające się konflikty z dziećmi.

Na warsztatach tworzę przestrzeń, w której dochodzi do wymiany między rodzicami oraz empatycznego wspierania nawzajem, w atmosferze zaufania i otwartości. W takim miejscu można spojrzeć inaczej na siebie, swoje dzieci, partnerów oraz znaleźć drogi, które będą początkiem zmiany.

Wspieram NAUCZYCIELI, którzy potrzebują:

 • konkretnych strategii komunikacyjnych, pomocnych w prowadzeniu zajęć,
 • sposobów zadbania o własne uczucia i potrzeby w kontaktach z rodzicami,
 • prawdziwych, życzliwych relacji z uczniami, pełnych wzajemnego szacunku i zrozumienia,
 • sposobów rozwiązywania konfliktów w grupie,
 • stworzenia atmosfery, w której zaangażowanie dzieci, ich pasje, zainteresowania byłyby wzięte pod uwagę.

Proponuję podejście autentycznego i trwałego budowania postawy oraz nauczenia się innego rodzaju relacji z innymi i ze sobą – bez ocen i osądów.

Zwracam szczególną uwagę na zagadnienie przyjmowania krytyki od innych, wzmacniając u nauczycieli poczucie pewności, siły, spokoju oraz umiejętności podejmowania dialogu.

Ukończyłam:

 • Szkolenie certyfikacyjne dla trenerów Familylab Polska, (www.family-lab.pl)
 • „Roczne szkolenie Porozumienia Bez Przemocy“ (Anna Mills)
 • Warsztat „NVC w kontaktach z dziećmi i młodzieżą“ (Marianne Gothlin)
 • Liczne szkolenia z polskimi i zagranicznymi trenerami z metody Nonviolent Communication – Ewa Panufnik, Joanna Berendt, Aleksandra Bagińska, Ian Peatey, Monica Reu, Nada Ignjatovic-Savic
 • szkolenie z metody Kręgów naprawczych – metody rozwiązywania konfliktów (Dominic Barter, Tomasz Bagiński)
 • kurs „Ustawienia systemowe w poradnictwie i psychoterapii” oraz liczne warsztaty z tematyki ustawieniowej (Marek Wilkirski, Renata Lisowska, Janusz Sztencel, J. Edward Lynch, Ilse Kutschera)
 • Dwuletnie szkolenie „Ustawienia systemowe w rozwoju osobistym i zawodowym“

Kontakt:

Telefon: 692 612 410

E-mail: marchlewska.jolanta@gmail.com